Velg en side

Produksjonsbyen

Må produksjon og industri være adskilt fra områdene vi bor og lever i? Eller kan vi integrere disse funksjonene på en bylivsorientert måte? Dette skal årets sommerstudenter bruke juni, juli og starten av august til å svare på.

En konsekvens av at byene fortettes, er at industri og logistikk ofte flyttes ut av sentrum. Denne tendensen gjør at vi må transportere varer over lengre avstander, noe som ikke er spesielt bærekraftig.

– Vi vil selvfølgelig ha bærekraftige byer, og derfor har sommerstudentene fått i oppgave å undersøke om det er mulig å kombinere logistikk og industri med byliv og mennesker, sier direktør for utvikling, Maren Bjerkeng, i Aspelin Ramm.

Hvert år arrangerer Sweco og den velkjente eiendomsutvikleren sommerstudentprosjekt for et knippe utvalgte studenter. Studentene er plukket fra ulike utdanningsinstitusjoner og jobber tett sammen hele sommeren med god veiledning fra fageksperter.

For å konkretisere årets oppgave, skal studentene zoome inn på Haraldrud, Alnabru og Østre Aker vei i Hovinbyen i Oslo. Sammen skal de undersøke hvordan dette sammensatte transformasjonsområdet kan utvikles til en ny bydel der logistikk og industri flettes inn på en måte som gir verdi til hele byen.

Har du innspill, ta kontakt med sommerstudent og prosjektleder for Produksjonsbyen, Tobias Wihl.

f.v: Tobias Wihl, Axel Helmersen, Johanne Helvik, Hanna Meyer Thuestad, Ida Højlund Rasmussen og Inga Bertelsen.

 

 

Skrevet av: Mario Urban

Postet: 05.06.2019

Spørsmål angående tomta og utviklingen av den kan rettes til:
Utviklingsdirektør i Aspelin Ramm
Maren Bjerkeng
maren@aspelinramm.no

Spørsmål angående studentprosjektet sommeren 2019 kan rettes til:
Fagansvarlig for studentene i Sweco:
Birgitte Rodum
Birgitte.rodum@sweco.no